Trang chủ » Bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Tổng số cán bộ, nhân viên TT ĐTTT, CLC & POHE hiện nay có 13 người, trong đó:

PGS.TS: 01   

Tiến sỹ: 01            

Thạc sỹ: 10

Cử nhân: 02

 

Ban Lãnh đạo Trung tâm:            

 


  

  

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

    Trưởng ban Quản lý CTTT, CLC & POHE

 

                                                                        

 

   PGS.TS. Bùi Huy Nhượng

   Giám đốc Trung tâm

    TS. Đàm Sơn Toại

    Phó Giám đốc Trung tâm

 

 

   ThS. Hoàng Tố Loan

Điều phối viên CT CLC

     ThS. Đoàn Thị Hoài Phương

Chuyên viên kế toán

    ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

 Điều phối viên CT Tiên tiến

   Đặng Thị Thu Hằng

 Điều phối viên CT CLC

 

 

ThS. Phạm Vũ Anh

Điều phối viên CT Du học Mỹ

 

 

 

  ThS. Nguyễn Thanh Quyên

 Điều phối viên CT Tiên tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ThS. Phạm Đan Khánh

Điều phối viên CT Tiên tiến

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

Điều phối viên CT CLC

 

 Lại Sơn Tùng

Chuyên viên phụ trách sự kiện

 

ThS. Giao Thị Hoàng Yến

Điều phối viên CT CLC

ThS. Phạm Thúy Oanh 

Điều phối viên CT POHE

 

ThS. Nguyễn Minh Châu

Điều phối viên CT POHE 

 

 

 

Số lượt đọc: 10625 - Cập nhật lần cuối: 18/04/2014 09:11