Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v: Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐT TT, CLC & POHE

Số:         /TB-TT ĐTTT,CLC & POHE

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

           

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015

Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Hưởng ứng phong trào NCKHSV của Trường, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE tổ chức triển khai hoạt động NCKH dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2014-2015 như sau:

1. Mục đích

- Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;

- Tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu có tầm cỡ và có chất lượng dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. Các công trình NCKH SV xuất sắc sẽ được gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cấp Trường và cấp Bộ năm 2015.

2. Cách thức tham gia

- Mỗi công trình nghiên cứu khoa học do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người.

- Đề tài nghiên cứu có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

- SV có thể hình thành các đề tài nghiên cứu phát triển từ bài tập của môn học chuyên ngành hoặc đăng ký đề tài mới. Các đề tài nghiên cứu nên gắn với những vấn đề về kinh doanh, kinh tế và xã hội đang diễn ra hiện nay.

- Số công trình của Trung tâm đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE gửi dự thi cấp Trường: 15 công trình.

- Sinh viên xem cụ thể Thể lệ dự thi tại đây.

 3. Hạn đăng ký và các mốc thời gian dự kiến

TT

Công việc

Thời hạn hoàn thành

1

Đăng ký đề tài theo mẫu đề cương nghiên cứu (tại đây)

5/12/2014

2

Hội nghị góp ý đề cương nghiên cứu

10/12/2014

2

Giới thiệu GV hướng dẫn với các nhóm

20/12/2014

3

Nộp đề cương chi tiết của đề tài

30/12/2014

4

Nộp báo cáo cuối cùng

20/04/2015

5

Hội thảo/Hội nghị tổng kết cấp Trung tâm

25/04/2015

6

Nộp đề tài lên Trường

29/04/2015

 


4. Giải thưởng và hỗ trợ

Mức thưởng

Giải thưởng

Ghi chú

Trung tâm

Trường

Giải nhất

2.000.000

500.000

- Nhà trường sẽ hỗ trợ 20 công trình đạt giải nhất, giải nhì 500.000 đồng/công trình để sinh viên hoàn thiện đề tài bảo vệ trước Hội đồng xét chọn dự thi cấp Bộ.

- 10 công trình được xét chọn dự thi cấp Bộ sinh viên được hỗ trợ 2,000,000 đồng/công trình.

Giải nhì

1.000.000

400.000

Giải ba

750.000

300.000

Giải khuyến khích

500.000

200.000

 

5. Liên hệ: Sinh viên gửi đề cương đề tài cho thầy Vũ Anh theo địa chỉ: phamvuanh75@gmail.com.

Nơi nhận:

-        GV chủ nhiệm và các lớp CT TT, CLC & POHE

-       Lưu TT ĐTTT, CLC & POHE

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

ThS. Đinh Tuấn Dũng

 


Số lượt đọc: 2969 - Cập nhật lần cuối: 19/11/2014 14:17