Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Lịch phổ biến thực tập các lớp chương trình chất lượng cao khóa 53

LỊCH PHỔ BIẾN THỰC TẬP CÁC LỚP CHƯƠNG TRÌNH

CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 53

 

STT

Ngày tháng

Thứ

Thời gian

Lớp

Giảng đường

1

05/01/2015

Hai

14h00-15h30

Ngân hàng

D2-103

2

05/01/2015

Hai

14h00-15h30

KDQT

D-404

3

05/01/2015

Hai

14h00-15h30

Kiểm toán

D2-104

4

06/01/2015

Ba

8h00-9h30

Đầu tư

D2-103

5

06/01/2015

Ba

14h00-15h30

QTDN

D-404


Số lượt đọc: 1719 - Cập nhật lần cuối: 29/12/2014 18:40
BÀI ĐÃ ĐĂNG