Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH VÀ GIẢNG ĐƯỜNG THI MÔN SPEAKING CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 55

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Trung tâm đào tạo Tiên tiến,

Chất lượng cao và POHE

________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

LỊCH VÀ GIẢNG ĐƯỜNG THI MÔN SPEAKING

CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 55

 

STT

Lớp Tiếng Anh

Thứ

Ngày thi

Phòng thi

Giảng đường thi

1

Lớp Tiếng Anh_1

Hai

12/01/2015

1

D2-103

2

Lớp Tiếng Anh_2

Hai

12/01/2015

2

D-105

3

Lớp Tiếng Anh_6

Hai

12/01/2015

3

D-205

4

Lớp Tiếng Anh_7

Hai

12/01/2015

4

D-206

5

Lớp Tiếng Anh_3

Ba

13/01/2015

5

D2-103

6

Lớp Tiếng Anh_4

Ba

13/01/2015

6

D-105

7

Lớp Tiếng Anh_5

Ba

13/01/2015

7

D-201

8

Lớp Tiếng Anh_8

Ba

13/01/2015

8

D-203

9

Lớp Tiếng Anh_9

Ba

13/01/2015

9

D-206

10

Lớp Tiếng Anh_10

Ba

13/01/2015

10

D-404

Phòng dự trữ ngày 12/01/2015 (D-305)

Phòng dự trữ ngày 13/01/2015 (D-503, D-505)

Yêu cầu: Tất cả sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 7h00 và mang theo thẻ sinh viên khi vào thi.

                                                                      TTĐTTT, CLC & POHE


Số lượt đọc: 1445 - Cập nhật lần cuối: 31/12/2014 15:51
BÀI ĐÃ ĐĂNG