Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Quyết định v/v miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ và kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với SV CTTT,CLC&POHE khóa 55, 56, 57

Sinh viên xem quyết định và dùng mẫu đơn ở dưới. (cập nhật ngày 14/4/2017)

Xem quyết định

Mẫu đơn

Sinh viên có nhu cầu chuyển đổi điểm, điền mẫu đơn theo mẫu thông báo chuyển đổi điểm.


Số lượt đọc: 1871 - Cập nhật lần cuối: 12/12/2016 14:11
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo mua BHYT đợt 2  23/11/2016 10:02