Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo buổi hướng dẫn NCKH sinh viên năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 02/TB-TTĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 

Kính gửi: Các nhóm nghiên cứu khoa học năm học 2017

                Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

 

Nhằm hướng dẫn cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu khoa học, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề  trong nghiên cứu khoa học, cũng như nhằm nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sẽ tổ chức buổi tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho các nhóm tham gia nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

Chủ đề: Phương pháp nghiên cứu NCKH

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 11/01/2017

Địa điểm: Phòng Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Thành phần tham dự: Các nhóm NCKH năm học 2016 – 2017 và các sinh viên quan tâm.

 

Yêu cầu tất cả các nhóm tham gia NCKH năm học 2016 - 2017 cử tối thiểu 2 thành viên tham dự và có mặt đúng giờ. Để buổi hướng dẫn diễn ra hiệu quả, các nhóm xem trước tài liệu trước khi tham dự.

Trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu TT ĐTTT.

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký) 

 TS. Đàm Sơn Toại

 ===++====

 DOWNLOAD TÀI LIỆU

====++===


Số lượt đọc: 826 - Cập nhật lần cuối: 09/01/2017 15:37
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo mua BHYT đợt 2  23/11/2016 10:02