Trang chủ » Thông báo
Thông báo
QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THỦ TỤC HỌC LẠI (HỌC GHÉP)

QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THỦ TỤC HỌC LẠI (HỌC GHÉP)

(đối với sinh viên thuộc TTĐT TT,CLC&POHE)

---------

Bước 1: Sinh viên nhận mẫu đơn từ chủ nhiệm lớp quản lý (hoặc download từ website: www.aep.neu.edu.vn), điền đầy đủ nội dung, rồi chuyển cho chủ nhiệm lớp quản lý.

Bước 2: Sau 2 ngày kể từ ngày nộp đơn (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), sinh viên liên hệ với cán bộ chủ nhiệm lớp để biết ý kiến giải quyết của cán bộ chủ nhiệm lớp. Nếu được  đồng ý cho học, sinh viên đến nhận lại đơn; nộp tiền học phí (theo các mức thu cụ thể như trong bảng dưới đây)  tại phòng Tài chính kế toán của trường.

STT

Nội dung

HP 1TC môn học bằng Tiếng Việt

HP 1TC môn học bằng Tiếng Anh

1

Học ghép: Các môn GDTC, GDQP, các môn giảng bằng tiếng việt, các môn Tiếng Anh (kỹ năng), ngoại ngữ 2 (Tiếng pháp/ Tiếng Trung)

170.000 VNĐ

 

2

Học lớp riêng (lớp 10sv): các môn GDTC, GDQP, các môn học bằng tiếng Việt, các môn Tiếng Anh (Kỹ năng), ngoại ngữ 2.

330.000VNĐ

 

3

Học ghép: các môn giảng bằng tiếng Anh, học và thi bằng tiếng Anh

 

450.000VNĐ

4

Học lớp riêng (lớp 10sv): các môn giảng bằng tiếng Ạnh, học và thi bằng tiếng Anh

 

880.000 VNĐ

 

Bước 3: Sinh viên nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm lớp và nhận danh sách kiểm tra, sau đó nộp cho giáo viên giảng môn học. Sau khi đã có xác nhận của giảng viên khi kết thúc môn học, chậm nhất là 3 ngày trước khi thi, sinh viên đến gặp chủ nhiệm lớp tổ chức học để nộp lại đơn.

---------------

=====

MẪU ĐƠN

=====


Số lượt đọc: 1597 - Cập nhật lần cuối: 10/02/2017 08:26
BÀI ĐÃ ĐĂNG