Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc đăng kí dự thi chương trình AEP Masterchef

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

                                  ––––––––––––

  Số: 11/TB-TTĐTTT,CLC&POHE

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 –––––––––––––––––

                              Hà Nội, ngày 21  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng kí dự thi chương trình AEP Masterchef

 Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE năm 2017

 

Kính gửi:  - BCH các Chi đoàn trong Trung tâm đào tạo Tiên Tiến, CLC & POHE

Hướng tới ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3), Liên Chi Đoàn Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức chương trình AEP Masterchef dành cho các sinh viên có năng khiếu và yêu thích nấu nướng của Trung tâm, với các nội dung như sau:

1.    Mục đích của cuộc thi
-    Ky niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3 ;
-    Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả các bạn sinh viên Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE;
-    Giao lưu học hỏi, thể hiện đam mê và thắt chặt tình đoàn kết giữa các sinh viên trong Trung tâm;
-    Quảng bá hình ảnh Trung tâm Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE với các Khoa khác trong Trường.
2.    Những điều lưu ý khi tham gia
-    Mỗi Chi Đoàn K56, 57, 58 cử ra 2 đại diện tham dự cuộc thi ;
-    Hạn nộp đơn đăng kí: 12h ngày thứ tư (22/02) ;
-    Link đăng kí tham gia | http://bit.ly/2kx0yAF
-    Ngày họp mặt thí sinh: Các thí sinh tham gia sẽ tham dự buổi gặp mặt vào thứ sáu (24/02); thời gian và địa điểm sẽ được BTC thông báo sau.
3.    Ban tổ chức
-    Ban chấp hành liên chi đoàn Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE
-    Ban Sự Kiện AEP – Trực thuộc Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE
4.    Thời gian và địa điểm
-    Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 06 tháng 03 năm 2017
-    Địa điểm: Sân nhà 11, Khu Nội trú trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 Nhận được thông báo này đề nghị giáo viên chủ nhiệm, Bí thư BCH chi đoàn cùng lớp trưởng các lớp có trách nhiệm phổ biến Thông báo này.

 

Xin cảm ơn các chi Đoàn !

 

 

Nơi nhận:

Giáo viên chủ nhiệm;

Bí thư BCH Liên Chi Đoàn;

Lớp trưởng, Bí thư BCH các Chi Đoàn;

Lưu TTĐTTT,CLC&POHE.

 

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

TS. Đàm Sơn Toại

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 810 - Cập nhật lần cuối: 21/02/2017 11:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG