Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Chương trình chuyển tiếp 3+1 với đại học ứng dụng Saxion, Hà Lan (cập nhật ngày 14/4)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số:444/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
                   Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình chuyển tiếp 3+1 với đại học ứng dụng Saxion, Hà Lan

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) thông báo Chương trình chuyển tiếp sang học tại đại học Saxion (Hà Lan) theo hình thức 3+1 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến (KTQD) cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Tất cả sinh viên đang theo học năm thứ 3, 4 tại chương trình Tiên tiến của ĐHTQD và đáp ứng được điều kiện sau đây:

- Hoàn thành đủ các môn học trong 3 năm đầu tại ĐH Đại học Kinh tế Quốc dân và các môn bổ sung theo quy định chuyển tiếp đồng thời có điểm trung bình chung học tập 3 năm đầu từ 2.5 trở lên.

- Trình độ tiếng Anh đạt mức yêu cầu của Chương trình: IELTS đạt từ 6.0 hoặc chứng chỉ tương đương;

- Đáp ứng yêu cầu về tài chính;

- Không vi phạm các trường hợp bị từ chối cấp Visa và Hà Lan.

2. Hình thức học

2.1. Các môn học bổ sung: sinh viên đăng ký học với các hình thức lớp riêng hoặc lớp ghép.

2.2. Trong thời gian học tại Hà Lan, sinh viên được phân bố học cùng các sinh viên quốc tế tại Đại học Saxion.

3. Công nhận tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học theo Quy định của Đại học Saxion, Hà Lan.

4. Học bổng và học phí

- Ba năm đầu sinh viên đóng học phí theo mức quy định của nhà trường đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến.

- Sinh viên đủ điều kiện của Đại học Saxion có cơ hội nhận được học bổng STS của Đại học Saxion trị giá 3.300 EUR cho năm học cuối. Mức học phí năm 2017 - 2018 là 4.500 EUR (sau khi trừ học bổng).

- Học phí các môn học bổ sung được thu theo quy định của Nhà trường.

- Các chi phí liên quan đến thủ tục sang học tại Saxion, ăn ở, sinh hoạt do người học chi trả cho các bên liên quan.

5. Thông tin tuyển sinh

5.1 Hồ sơ xét tuyển

Hồ sơ đăng kí dự tuyển gồm có:

  • Đơn đăng ký dự tuyển vào chương trình;
  • Bản sao và bản dịch công chứng Bằng tốt nghiệp THPT;
  • Bản sao có công chứng học bạ THPT;
  • 03 ảnh 3x4 (ghi tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau);
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).
  • Bảng điểm tạm thời tính đến thời điểm đăng ký

5.2 Thời gian đăng ký dự tuyển

Giới thiệu thông tin tuyển sinh: 14h ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại P103 nhà 14 ĐH Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 17 tháng 04 năm 2017.

Thông báo kết quả đăng ký: 20 tháng 04 năm 2017.

Hạn nộp h�� sơ chuyển tiếp: 30 tháng 6 năm 2017.

5.3 Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Phòng 105, Nhà 14, Đại học Kinh tế Quốc dân

Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thầy Vũ Anh: 0983558936.

Email:aep@neu.edu.vn; Website: www.aep.neu.edu.vn

 

 

 

Nơi nhận:

  • Các thí sinh;
  • Lưu TH, TT ĐTTT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký) 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 ====

ĐƠN XIN HỌC CHUYỂN TIẾP

 

 

 


Số lượt đọc: 1573 - Cập nhật lần cuối: 05/04/2017 17:22
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thi học phần  03/04/2017 15:09