Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông tin truy cập Sách điện tử IGP cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐT TT, CLC & POHE

Số: 49 /TB-TT ĐTTT,CLC & POHE

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

           

THÔNG BÁO

V/v: Thông tin truy cập Sách điện tử IGP cho sinh viên

Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

            Căn cứ hợp đồng số 25101/HĐ2016 và 25102/HĐ2016 giữa Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thông Tin Và Công Nghệ ITGROUP Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE xin được thông báo với các giảng viên tham gia giảng dạy và sinh viên về việc kích hoạt truy cập tới dịch vụ điện tử mà nhà trường đã đặt mua cho trung tâm như sau:

Dịch vụ

Địa chỉ truy cập

IP/ Tài khoản truy cập

Sách giáo trình điện tử cho Chương trình đào tạo Chất lượng cao

Thời hạn truy cập: 12 tháng

 

http://portal.igpublish.com/iglibrary/

 

 • 6.72.23-24
 • 70.131.111
 • 70.131.113
 • 30.16.81-94
 • 162.174.160-175
 • 162.174.174-206
 • 162.174.177-190
 • 96.116.33-46

Sách điện tử cho Chương trình đào tạo Tiên tiến - chuyên ngành Tài chính

Thời hạn truy cập: 12 tháng

 

http://portal.igpublish.com/iglibrary/

 

 • 6.72.23-24
 • 70.131.111
 • 70.131.113
 • 30.16.81-94
 • 162.174.160-175
 • 162.174.174-206
 • 162.174.177-190
 • 96.116.33-46

Lưu ý: Các yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập cơ sở dữ liệu, sinh viên và thầy cô vui lòng thông báo cho công ty ITGROUP trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm việc truy cập gặp sự cố theo thông tin liên hệ dưới đây:

 • Bà Phạm Thanh Thủy
 • Điện thoại: 04.39333047/ Email: thuy.igroup@gmail.com

 

Nơi nhận:

 • GV giảng dạy và sv CTTT, CLC
 • Lưu TT ĐTTT, CLC & POHE

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS.Đàm Sơn Toại

 

=======

Danh mục sách 1

Danh mục sách 2

======

 


Số lượt đọc: 815 - Cập nhật lần cuối: 11/04/2017 16:26
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thi học phần  03/04/2017 15:09