Trang chủ » Thông báo
Thông báo
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ÔN THI VÀ ĐĂNG KÝ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH (cập nhật thời gian nộp đơn miễn thi)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE 

Số: 50/TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ÔN THI VÀ ĐĂNG KÝ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

 

Thực hiện thông báo số 458/TB-ĐHKTQD về tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt 3 năm học 2016 – 2017), Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo quy trình thực hiện cho sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 54, 55, 56 được biết như sau:

1. ĐĂNG KÝ ÔN THI

TT

Thời gian

Công việc

1

Đến 17h ngày 12/4

Sinh viên có nhu cầu ôn tập đến phòng TCKT để nộp tiền: 600.000đ/sinh viên

2

Photo biên lai nộp phí đến gặp thầy Vũ Anh (P105 nhà 14) để xác nhận, ghi danh và đăng ký thời gian học.

3

Từ 15/4 – 16/4

Nhận danh sách lớp ôn tập

4

Từ 17/4/2016 đến 14/05/2017

Ôn tập theo các lớp (lịch học vào các buổi tối)

 

2. ĐĂNG KÝ THI

TT

Thời gian

Công việc

1

 23/4/2017 đến 17h00, ngày 28/4

Sinh viên đăng ký thi: gặp thầy Vũ Anh (P105 nhà 14)

2

29/4 – 7/5

Sinh viên theo dõi lịch thi trên cổng thông tin của Nhà trường và Trung tâm.

 

3. ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI

Các sinh viên được miễn kiểm tra tiếng Anh theo quyết định số 2477/QĐ-ĐHKTQD nộp đơn và giấy tờ theo mẫu cho thầy Phạm Vũ Anh – P105 nhà 14 Đại học Kinh tế Quốc dân trước ngày 17/5/2017.

Trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

  • GVCN
  • Sinh viên các lớp TT, CLC & POHE
  • Lưu TTĐTTT,CLC&POHE

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký) 

  

TS.Đàm Sơn Toại

 

=====

QĐ miễn thi TA

=====

 

 


Số lượt đọc: 2446 - Cập nhật lần cuối: 12/04/2017 09:45
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thi học phần  03/04/2017 15:09