Trang chủ » Thông báo
Thông báo
LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CLC KHÓA 56

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:         /TB-TT ĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

 

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

 

Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường B, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

 

Sáng ngày 23/04/2017 (Thi nghe, đọc, Use of English, viết)

 

1

CBCT có mặt tại phòng Hội đồng (B-203)

7:00

2

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi

7:00

3

CBCT gọi thí sinh vào phòng thi và phổ biến nội quy thi

7:15

4

Bắt đầu tính giờ làm bài môn tiếng Anh

7:30

5

Kết thúc thi

11h00

 

Chiều ngày 23/04/2017 (Thi phỏng vấn)

 

1

CBCT có mặt tại phòng Ban chỉ đạo thi

12:45

2

Thí sinh có mặt tại phòng thi

12:45

3

Cán bộ phỏng vấn gọi thí sinh vào phỏng vấn

13:00

 

 

Nơi nhận:

  • NNKT, sinh viên CT CLC K56
  • Lưu TTĐTTT,CLC&POHE

 

 

 

 

========

Danh sách thi

========


Số lượt đọc: 1691 - Cập nhật lần cuối: 17/04/2017 10:39
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thi học phần  03/04/2017 15:09