Trang chủ » Thông báo
Thông báo
TB về việc lùi lịch thi môn Tư tưởng HCM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 57/TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Hà Nội, ngày  3  tháng  5  năm 2017

 

Kính gửi:      Phòng Quản trị thiết bị

                       

Căn cứ vào công văn số 35/TTĐTTTT ngày 29/03/2017 về việc bố trí thi trước môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của các lớp Tiên tiến K58 , lịch thi vào ngày 07/05/2017

Căn cứ vào kế hoạch của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2017, kỳ thi sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 07/05/2017 và dùng một số phòng tại Giảng Đường C

 Vì lịch điều động phòng thi của Nhà trường trùng với lịch thi môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của các lớp Tiên tiến K58, nên Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE xin thông báo với các đơn vị liên quan về việc lùi lịch thi môn Tư tưởng HCM vào một thời gian khác và thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Kính đề nghị Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Viện Công nghệ thông tin kinh tế phối hợp thực hiện việc hoãn thi môn học trên để phục vụ cho việc tổ chức thi tuyển dụng công chức của Nhà trường .  

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:

  • Như đề gửi
  • Lưu TTĐTTT, CLC& POHE

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

 

 

 

 

 ====

Lịch thi

 

====

 


Số lượt đọc: 559 - Cập nhật lần cuối: 05/05/2017 09:34
BÀI ĐÃ ĐĂNG