Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO về thời gian biểu và danh sách sinh viên dự kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 5/2017

Sinh viên theo dõi lịch thi trong website Trường

Thời gian thi

====

Danh sách (cập nhật ngày 16/5)

====

Ngoài ra: theo dõi thêm thông tin tại fanpage: Fanpage


Số lượt đọc: 885 - Cập nhật lần cuối: 16/05/2017 10:07
BÀI ĐÃ ĐĂNG