Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Đăng ký thi lại kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh sinh viên CLC K56 và POHE K56, 57

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:        /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29  tháng 05 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Đăng ký thi lại kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh sinh viên CLC K56 và POHE K56, 57

 

Dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá trình độ Tiếng Anh cho sinh viên CLC khóa 56 ngày 23/4/2017 và sinh viên chương trình POHE khóa 56, 57 ngày 07/5/2017.

Sinh viên không đạt đăng ký thi lại cùng sinh viên CLC khóa 57 vào ngày 04/6/2017 (Chủ nhật).

Thời gian đăng ký: Thứ 4 ngày 31/5/2017.

Địa điểm: P104 nhà 14 Đại học Kinh tế Quốc dân (gặp cô Kim Anh)

Lệ phí thi lại: 250.000 đồng.

Sinh viên sẽ thi đủ các kỹ năng của môn Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Use of English).

Nhận được thông báo này, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập thông báo tới các sinh viên Chương trình Chất lượng cao K56 và POHE K56, 57 biết và thực hiện.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký) 

TS.Đàm Sơn Toại

 


Số lượt đọc: 982 - Cập nhật lần cuối: 29/05/2017 08:37
BÀI ĐÃ ĐĂNG