Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO lịch tập huấn kỹ năng tham gia khóa học GDQP và lễ bàn giao SV CTTT, CLC và POHE di học GDQP tại TT GDQP2

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

Số:  93  /TTĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07  năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v lịch tập huấn kỹ năng tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và lễ bàn giao sinh viên các CTTT, CLC  và POHE di học Giáo dục quốc phòng tại TT GDQP2)

 

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức học giáo dục quốc phòng cho sinh viên các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58 tại các cơ sở quân đội, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức tập huấn kỹ năng tham gia khóa học giáo dục quốc phòng cho sinh viên và thực hiện lễ bàn giao sinh viên đi học tại Trung tâm GDQP2. Lịch cụ thể như sau:

1. Lịch tập huấn

Thời gian: 9h00, thứ Hai, ngày 31 tháng 07 năm 2017        

Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa

Yêu cầu: Sinh viên tham dự buổi tập huấn nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định.

(Sinh viên không tham gia tập huấn sẽ không được theo học khóa học giáo dục quốc phòng tại TT GDQP2)

2. Lễ bàn giao sinh viên

Thời gian: 6h00, thứ Ba, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: Khu vực sân trước Tượng đài (đối diện Nhà Văn hóa)

Yêu cầu: Sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ và tập trung theo Danh sách phân xe.

CVHT/GVCN lớp quản lý và điểm danh sinh viên trong buổi tập huấn cũng như lễ bàn giao.

 

   Nơi nhận:

  • Sinh viên CTCLC, POHE K58;
  • Lưu TTĐTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

TS. Đàm Sơn Toại

 


Số lượt đọc: 2170 - Cập nhật lần cuối: 17/07/2017 09:48
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thuyết trình CLC 55  05/06/2017 11:15