Trang chủ » Thông báo
Thông báo
DS phân các lớp Tiếng Anh của Tiên tiến và CLC khóa 59.

Sinh viên khóa 59 xem danh sách phân lớp trong file dưới đây:

Danh sách TA Tiên tiến

Danh sách phân lớp TA CLC K59 (SV xem file cập nhật ngày 4/10)


Số lượt đọc: 2909 - Cập nhật lần cuối: 28/09/2017 18:20
BÀI ĐÃ ĐĂNG