Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Kết quả xếp chuyên ngành cho sinh viên POHE - K59

Sinh viên POHE xem kết quả xếp chuyên ngành tại file đính kèm.

Kết quả xếp Chuyên ngành

Danh sách trúng tuyển đợt xếp chuyên ngành lần 1

Danh sách trúng tuyển đợt xếp chuyên ngành lần 2

 

Mọi thắc mắc về kết quả: Sinh viên liên hệ thầy Lê Anh Đức - P. QLĐT


Số lượt đọc: 970 - Cập nhật lần cuối: 02/10/2017 16:35
BÀI ĐÃ ĐĂNG