Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về buổi giới thiệu thông tin Chương trình chuyển tiếp sinh viên sang Học Viện Quản trị Kinh doanh Khách sạn và du lịch Thụy Sỹ (SWISS IM&H)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

––––––––––––––––

 Số:        /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

 THÔNG BÁO

Về buổi giới thiệu thông tin Chương trình chuyển tiếp sinh viên sang

Học Viện Quản trị Kinh doanh Khách sạn và du lịch Thụy Sỹ (SWISS IM&H)

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Học Viện Quản trị Kinh doanh Khách sạn và du lịch Thụy Sỹ (SWISS IM&H) đã ký thỏa thuận hợp tác cho phép triển khai Chương trình trao đổi sinh viên ngành quản trị khách sạn và lữ hành.

Nhằm cung cấp các thông tin về Chương trình đào tạo này, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức buổi Giới thiệu thông tin về Chương trình.

  • Thời gian: 15h00, Thứ 4, ngày 04/10/2017
  • Địa điểm: Phòng 904, Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân

Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kính mời các vị phụ huynh và các em học sinh quan tâm đến dự.

 

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

  • Các sinh viên CT POHE; GVCN
  • Lưu TT ĐTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

 

 

 


Số lượt đọc: 576 - Cập nhật lần cuối: 02/10/2017 16:36
BÀI ĐÃ ĐĂNG