Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh sinh viên Chương trình tiên tiến khóa 58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE 

Số: 132 /TB-TT ĐTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh sinh viên

Chương trình tiên tiến khóa 58

 

Để đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình tiên tiến sau năm học đầu tiên và chuẩn bị cho sinh viên học các môn chuyên ngành, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên chương trình Tiên tiến khóa 58.

Thời gian: ngày 08/10/2017 (Chủ nhật) 

    • Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00
    • Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00

Giảng đường: B

(Danh sách và giảng đường thi cụ thể sinh viên sẽ xem trên trang web: aep.neu.edu.vn ngày 06/10/2017)

Sinh viên thi các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết

Sinh viên thuộc diện được miễn kiểm tra tiếng Anh theo quyết định số 129/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/02/2017, nộp lại bản photo chứng chỉ ngoại ngữ công chứng kèm bàn gốc để đối chiếu trước ngày 04/10/2017 cho cô Nguyễn Thanh Quyên (P.104 nhà 14 Đại học Kinh tế Quốc dân). Sinh viên nộp muộn sẽ phải tham dự kì thi theo quy định.

 

 

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

  

TS. Đàm Sơn Toại

 


Số lượt đọc: 559 - Cập nhật lần cuối: 03/10/2017 17:30
BÀI ĐÃ ĐĂNG