Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Turnitin

Sinh viên tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm Turnitin theo hướng dẫn của phòng Khảo thí:

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

 


Số lượt đọc: 1120 - Cập nhật lần cuối: 16/10/2017 11:14
BÀI ĐÃ ĐĂNG