Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Chương trình chuyển tiếp 3+1 với đại học ứng dụng Saxion, Hà Lan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số:          /TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––
                             Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình chuyển tiếp 3+1 với đại học ứng dụng Saxion, Hà Lan


1. Đối tượng đăng ký học bổ sung:
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) thông báo Chương trình chuyển tiếp sang học tại Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) theo hình thức 3+1 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến (ĐH KTQD). Cụ thể như sau:

Để giúp sinh viên có thời gian chuẩn bị chuyển tiếp tốt nhất, Nhà trường cho phép tất cả sinh viên đang theo học năm thứ 2, 3, 4 tại chương trình Tiên tiến của ĐH KTQD được đăng ký và học bổ sung trước khi chuyển tiếp.

2.Điều kiện chuyển tiếp:

- Sinh viên hoàn thành đủ các môn học trong 3 năm đầu tại Đại học Kinh tế Quốc dân và các môn bổ sung theo quy định chuyển tiếp;

- Điểm trung bình chung học tập 3 năm đầu từ 2.5 trở lên.

- Trình độ tiếng Anh đạt mức yêu cầu của chương trình: IELTS đạt từ 6.0 hoặc chứng chỉ tương đương;

- Đáp ứng yêu cầu về tài chính;

- Không vi phạm các trường hợp bị từ chối cấp Visa vào Hà Lan.

3.Hình thức học

3.1. Các môn học bổ sung: Sinh viên đăng ký học theo các hình thức lớp riêng hoặc lớp ghép. Danh sách các môn học cần bổ sung:

- Đối với sinh viên học theo chuyên ngành Tài chính tiên tiến:

+ Kiểm toán (Mã học phần 4.1 và 4.2)

+ Quản trị chuỗi cung ứng (Mã học phần 3.3 và 3.4)

- Đối với sinh viên học theo chuyên ngành Kế toán tiên tiến:

+ Kiểm toán (Mã học phần 4.1 và 4.2)

+ Quản trị chuỗi cung ứng (Mã học phần 3.3 và 3.4)

+ Quản trị nhân lưc (Mã học phần 3.2)

3.2. Trong thời gian học tại Hà Lan, sinh viên được bố trí học cùng các sinh viên quốc tế tại Đại học Saxion.

4.Học bổng và học phí

- Ba năm đầu sinh viên đóng học phí theo mức quy định của nhà trường đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến.

- Sinh viên đủ điều kiện chuyển tiếp sang học tại Đại học Saxion có cơ hội nhận được học bổng STS (Saxion Talent Scholarship) của Đại học Saxion trị giá 3.300 EUR cho năm học cuối. Mức học phí năm 2018 - 2019 là khoảng 4.500 EUR (sau khi trừ học bổng).

- Học phí các môn học bổ sung được thu theo quy định của Nhà trường.

- Các chi phí liên quan đến thủ tục sang học tại Saxion, ăn ở, sinh hoạt do người học chi trả cho các bên liên quan.

5.Công nhận tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học theo Quy định của Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan. Sinh viên có được nhận bằng Đại học Kinh tế Quốc dân khi đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định số 976/QĐ-ĐHKTQD ngày 20 tháng 07 năm 2017.

6.Thông tin tuyển sinh

6.1 Giới thiệu thông tin tuyển sinh

Thời gian: 16h00 ngày 23 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng 818 giảng đường A2.

6.2 Thời gian đăng ký dự tuyển:

Sinh viên làm đơn đăng ký học chuyển tiếp theo mẫu và nộp đơn tại Trung tâm.

Hạn nộp đơn đăng ký: 06 tháng 11 năm 2017.

Tổ chức học chuyển tiếp (dự kiến): 13 tháng 11 năm 2017.

6.3 Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.

Phòng 105, Nhà 14, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thầy Phạm Vũ Anh: 0983558936.

Email: aep@neu.edu.vn; Website: www.aep.neu.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT

- GVCN

- Lưu: TH, TTĐTTT,CLC&POHE

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 =====

Đơn đăng ký học chuyển tiếp

 


Số lượt đọc: 1152 - Cập nhật lần cuối: 18/10/2017 16:39
BÀI ĐÃ ĐĂNG