Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v khai mẫu sơ yếu lý lịch online trên cổng thông tin điện tử Trung tâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

Số:     /TTĐTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v khai mẫu sơ yếu lý lịch online trên cổng thông tin điện tử Trung tâm

 

Kính gửi:    - Giáo viên chủ nhiệm các lớp Chương trình Tiên tiến, CLC & POHE

- Sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE học kỳ I năm học 2017-2018;

Căn cứ số lượng sinh viên đang theo học chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2017-2018;

Căn cứ quy định quản lý sinh viên trong trung tâm;

Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE thông báo tới tất cả sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE về việc đăng nhập tài khoản và khai thông tin cá nhân trên cổng thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ: portal.aep.neu.edu.vn với các nội dung cần thực hiện cụ thể như sau:

1. Số lượng sinh viên khai thông tin online: Tất cả sinh viên đang theo học tại trung tâm

2. Thời gian sinh viên hoàn thành khai thông tin online: Từ ngày 6-10/11/2017

3. Một số lưu ý:

- Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn khai thông tin đính kèm thông báo này.

Nhận được thông báo này, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên lớp mình được biết.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu TT ĐTTTT,CLC & POHE.
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

TS. Đàm Sơn Toại

 

 

HƯỚNG DẪN KHAI THÔNG TIN TRÊN CỔNG SINH VIÊN

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin trung tâm:

Sinh viên phải “Đăng nhập” trên cổng thông tin sinh viên (địa chỉ: http://portalaep.neu.edu.vn/). Sinh viên đăng nhập với tài khoản đăng nhập là Mã sinh viên, mật khẩu là Mã sinh viên

Bước 2: Sinh viên đổi mật khẩu cá nhân

Nếu muốn đổi mật khẩu, kích chọn “Đổi mật khẩu”: nhập lại mật khẩu c��, nhập mật khẩu mới => Nhấn nút “Đổi mật khẩu”

Bước 3: Khai báo thông tin cá nhân

Để khai các thông tin liên quan đến sinh viên, kích chọn “THÔNG TIN CÁ NHÂN”:

+ Khai thông tin cá nhân bằng cách chọn “Thông tin cá nhân”;

+ Khai thông tin gia đình bằng cách chọn “Quan hệ gia đình”;

=> Nếu thấy thông tin có gì sai lệch hoặc thiếu có thể sửa hoặc bổ sung bằng cách nhấn vào nút “Sửa thông tin cá nhân”

Sau khi sửa và bổ sung thông tin xong, nhấn vào nút “Cập nhật” để lưu lại

 

 

 


Số lượt đọc: 752 - Cập nhật lần cuối: 01/11/2017 11:16
BÀI ĐÃ ĐĂNG