Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Danh sách thi kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh - sinh viên POHE K58

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:         /TB-TT ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

 

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH POHE 58

 

Thời gian: Ngày 03 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường B Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

 

Sáng ngày 03/12/2017 (Thi nghe, đọc, Use of English, viết)

 

1

CBCT có mặt tại phòng Hội đồng (B-203)

7:00

2

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi

7:00

3

CBCT gọi thí sinh vào phòng thi và phổ biến nội quy thi

7:15

4

Bắt đầu tính giờ làm bài môn tiếng Anh

7:30

5

Kết thúc thi

11h00

 

Chiều ngày 03/12/2017 (Thi phỏng vấn)

 

1

CBCT có mặt tại phòng Ban chỉ đạo thi

12:45

2

Thí sinh có mặt tại phòng thi

12:45

3

Cán bộ phỏng vấn gọi thí sinh vào phỏng vấn

13:00

 

Sinh viên theo dõi danh sách thi tại đây:

1. Danh sách thi

 


Số lượt đọc: 893 - Cập nhật lần cuối: 24/11/2017 17:30
BÀI ĐÃ ĐĂNG