Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức buổi tập huấn nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:        /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức buổi tập huấn nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

 

Với mục đích khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu của sinh viên, Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE tổ chức buổi tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học với các thông tin như sau:

Nội dung:

  • Cách tiếp cận và xác định đề tài nghiên cứu khoa học;
  • Các công cụ và kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu khoa học sinh viên.

Thành phần:

  • Sinh viên đã đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017-2018;
  • Sinh viên từ khóa 56 đến khóa 59 chưa đăng ký nhưng có quan tâm.

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 06/12/2017

Địa điểm: Giảng đường D2 - 503

Yêu cầu các nhóm tham gia NCKH năm học 2017 - 2018 tham dự đầy đủ và có mặt đúng giờ. Mọi chi tiết liên hệ thầy Phạm Vũ Anh, số điện thoại 0983558936.

Trân trọng thông báo!

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

  (đã ký) 

 TS.Đàm Sơn Toại

 


Số lượt đọc: 1157 - Cập nhật lần cuối: 01/12/2017 11:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG